Warsztaty z prawoznawstwa – cykl spotkań poświęconych lekturom

Wraz z Katedrą Filozofii Prawa i Nauki o Państwie mamy ogromną przyjemność zaprosić Was na cykl warsztatów dotyczących filozofii prawa. Tematykę spotkań wyznaczać będą lektury, których znajomość wymagana będzie na egzaminie z prawoznawstwa już podczas sesji zimowej.

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do studentów I roku prawa, a także członków koła, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych. Nigdy nie jest za późno, aby odkryć, jak fascynująca może być filozofia prawa!

Pierwsze spotkanie w ramach cyklu odbędzie się 6 listopada 2014 roku, w sali A2 w budynku Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4. Wówczas prof dr hab. Tomasz Stawecki, Kierownik Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie, przedstawi zebranym dzieło „Biorąc prawa poważnie” Ronalda Dworkina.

Dodaj komentarz

O ostatnim Walnym Zgromadzeniu

Drodzy Członkowie i Członkinie,

W czwartek złożyłam dymisję i chciałabym podziękować wszystkim za wsparcie i pomoc okazane w ciągu ostatnich kilku miesiecy. Szczególne podziękowania kieruję do pozostałych członków Zarządu, którzy wielokrotnie wykazali się dużym zaangażowaniem i pomysłowością.
Mam nadzieję, że przyszły rok okaże się owocny w interesujące projekty a nowemu Zarządowi uda się zaktywizować członków Koła w większym stopniu niż udało się to mnie.

W wyniku głosowania, dnia 15 maja 2014, Walne Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd Koła w składzie:
Prezes: Jan Malesza
I Wiceprezes: Michał Sopiński
II Wiceprezes: Karol Staśkiewicz
Sekretarz: Katarzyna Jankowska
Skarbnik: Zuzanna Staniszewska
Wolni Członkowie Zarządu: Małgorzata Kazulak i Kacper Van Wallendael

Wybranym serdecznie gratuluje i życzę im wytrwałości, optymizmu, zorganizowania, i kreatywności.
Protokół z Walnego Zgromadzenia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Koła w ciągu najblizszych dwóch tygodni.

Pozdrawiam serdecznie
Kinga Krzyżanowska

Dodaj komentarz

Debata z prof. dr hab.Tomaszem Staweckim i dr hab. Marcinem Matczakiem. Filozofia prawa Europy kontynentalnej a filozofia prawa w kręgu common law – przenikanie się czy opozycja?

Mamy przyjemność zaprosić członków KNFPiFS, sympatyków Koła oraz wszystkich studentów na debatę pomiędzy prof. dr hab. Tomaszem Staweckim a dr hab. Marcinem Matczakiem. Temat debaty brzmi następująco: Filozofia prawa Europy kontynentalnej a filozofia prawa w kręgu common law – przenikanie się czy opozycja?
Spotkanie odbędzie się 21 maja, o godzinie 18:30, w sali 319 w Collegium Iuridicum I.
Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz